Китай е внесъл 120,702 куб. метра етанол през януари, най-високото количество от 13 месеца насам, съобщава Platts, като цитира митнически данни.

За предходния месец вносът на етанол е бил едва 33 куб. метра. Китай значително намали вноса след въвеждането на мита от 30% върху денатурирания етанол през януари 2017 г.

Причината за ръста през първия месец на 2018 г. са ниските цени на етанола в САЩ през последното тримесечие на 2017 г., които са направили вноса изгоден, въпреки митото.

Китай е внесъл 91,287 куб. метра  денатуриран етанол през януари, почти изцяло от САЩ. Почти всичкият внос на неденатуриран етанол за месеца е бил от Пакистан.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.