Агенция за опазване на околната среда на САЩ (EPA) се е съгласила до края на март 2020 г. да проведе проучване, което да покаже дали изискванията й за употреба на възобновяеми горива в транспорта не вреди на качеството на въздуха.

През октомври 2017 г. американската екоорганизация „Сиера клуб“ започна дело срещу управителя на EPA заради липсата на проверка и оценка на въздействието на програмата за възобновяеми горива (RFS) върху опазването на околната среда и ресурсите. С жалбата си „Сиера клуб“ атакува агенцията и за липсата на проучване, което да покаже дали употребата на биогорива не променя емисиите на замърсяващи въздуха частици при различни превозни средства по начин, който всъщност вреди на качеството на въздуха.

През октомври 2018 г. „Сиера клуб“ и няколко други еко- и природозащитни групи погнаха EPA и с въпроса защо е позволено нелегално да бъдат разрушени милиони акри дива природа, за да се отглеждат житни и соеви култури, необходими за задоволяване на търсенето на биогорива като етанол и биодизел.

 

Article by Renewables Now: US enviro agency to check if renewable fuels make air quality worse