Нови сравнителни тестове в Германия показват, че преминаването от Super (E5), горивната смес, съдържаща 5% етанол, към Super E10, сместа с до 10% етанол, може значително да намали емисиите на NOx и прахови частици (PM), докато разхода на гориво остава сравнително непроменен.

При употребата на Super E10 се наблюдава средно намаление от 25% на NOx емисиите в тестове с пет различни вида автомобили, според изчисления  на немската биоетанол асоциация (BDBe). При праховите частици средното намаление е от около 70% в сравнение със Super (E5).

В тестовете са използвани модели на BMW, Ford, Opel, Renault и VW от различни класове автомобили.

От въвеждането на Super E10 насам, очакванията на много хора са за по-висок разход на гориво поради по-ниската калоричност на биоетанола, но асоциация заяви, че тестовете не показват нищо подобно. Разходът на гориво е малко по-висок при два от петте автомобила, използвани в тестовете. При Ford Fiesta 1.1 повишението е от 0.09 литра на 100 км, а при BMW 318i от 0.04 литра на 100 км. В останалите три случая употребата на Super E10 всъщност води до по-нисък разход на гориво.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.