Тайландската петрохимическа компания SCG Chemicals Co Ltd ще участва в проект по разработването на катализаторна технология за биодизел и биоетанол.

SCG Chemicals наскоро съобщи, че е подписала меморандум за разбирателство с Тайландския изследователски фонд (TRF) и местен университет. Общо пет организации от частния сектор участват в проекта, който има за цел да създаде необходимата научна база за разработването на катализаторна технология и химическо инженерство за биоетанол и биодизел секторите, както и петрохимическата индустрия.

SCG Chemicals коментира, че създаването на нов катализатор, подходящ за Тайланд, ще подпомогне производството на продукти с висока добавена стойност, което ще намали зависимостта от внос и ще допринесе за намаляване на разходите в индустрията.

 

Article by Renewables Now: Thai partners to work on catalyst tech for biodiesel, bioethanol