Общо 47,250 американци работят в производството на царевичен етанол в САЩ според нов доклад на американското Министерство на енергетиката.

Още 14,761 човека се занимават с производството на други видове етанол и горива от биомаса, с изключение на дървена биомаса. Секторът за дървена биомаса пък дава работа на 18,031 човека. Тези работни места в сферата на чистите горива са в сравнение с 747,877 души, заети в секторите за фосилни горива.

Общо заетите в различните индустрии за горива в САЩ са 938,786.

Цифрите са от първия доклад на министерството със заглавие “Енергетика и заетост в САЩ”, който се базира на комбинация от налични данни за роботните места в сектора и ново проучване сред работодатели. Според министерството той ще е от полза за анализиране на влиянието върху заетостта на новите енергийни технологии, промените в употребата на горивата и развиващите се енергийни мрежи. Докладът показва, че 3.64 милиона американци работят в традиционни енергийни индустрии.

Според данни на Американската асоциация за възобновяеми горива (RFA), САЩ има 119 работещи рафинерии за етанол и общ работещ капацитет от 15.1 милиарда галона към януари тази година.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.