Американският износ както на етанол, така и на сух зърнен спиртоварен остатък (DDGS) се е увеличил през пазарната 2015/16 година, показва анализ на Американския съвет по зърно (USGC).

Износът на етанол е нараснал до 868.4 милиона галона от 859.5 милиона галона през предходната пазарна година. В същото време паричната стойност на износения етанол е намаляла до 1.82 милиарда долара (1.67 милиарда евро) от 1.91 милиарда долара.

През пазарната година до 31-ви август 2016 износът на DDGS се е увеличил до 11.7 милиона тона от 11.6 милиона тона през предходния 12-месечен период. Стойността му е била 2.35 милиарда долара, спрямо 2.76 милиарда долара през 2014/15.

Според изчисленията на USGC, които са базирани на данни от американското министерство на земеделието, износът на фуражни зърнени култури във всякакви форми, в преработен или непреработен вид, е бил общо 100.5 милиона тона през 2015/16. Това представлява ръст от повече от 300,000 тона спрямо предходната пазарна година. Износът на фуражни култури във всякакви форми се очаква да достигне 127 милиона тона през 2025/26, като увеличението ще дойде от по-голям износ на царевица, етанол и месо.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.