Министерството на земеделието на САЩ (USDA) понижи със 75 милиона бушела прогнозата си за количеството царевица, което ще бъде вложено в производството на етанол в САЩ през 2015/16, тъй като за тази цел ще се използва повече сорго.
В ноемврийския си доклад за реколтата министерството прогнозира, че за производството на етанол, както и за фураж и други нужди, ще бъде използвано повече сорго поради по-ниската надценка за износа на тази култура и значително по-ниската цена от тази на царевицата на вътрешния “кеш” пазар. Прогнозата за американския износ на сорго за 2015/16 беше понижена с 105 милиона бушела в сравнение с доклада от октомври.
Към този момент САЩ се очаква да вложи 5,175 милиона бушела царевица в производството на етанол и странични продукти като спиртоварен остатък и царевично олио през 2015/16.
Прогнозата за реколтата царевица в страната беше повишена с 99 милиона бушела до 13,650 милона бушела. Освен намалените очаквания за употребата на царевица за етанол, предвижда се и износът да е с 50 милиона бушела по-нисък. В същото време, количеството царевица употребено за фураж и други нужди ще е с 25 милиона бушела повече.

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.