Американският царевичен етанол намалява емисиите парникови газове (ЕПГ) с 43% в сравнение с бензина от 2005 г, се казва в доклад, публикуван от Американския департамент по земеделие през януари.

Според анализа положителният ефект на царевичния етанол от гледна точка на ЕПГ през жизнения цикъл може да е по-значителен отколкото показват редица предишни изследвания. Това се дължи на подобрения в производството на горивото, от полето с царевица до биорафинерията.

До 2022 г. се очаква намаление на емисиите спрямо бензина от почти 50%, при възможни дори 76%. Според изследването емисиите от непреките промени в земеползването се значително по-ниски от прогнозираните по-рано.

Според Том Вилсак, вече бивш секретар по земеделие на САЩ, докладът показва, че царевичният етанол предлага добра алтернатива на фосилните горива от гледна точка на ЕПГ, като в същото време подпомага аграрния сектор.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.