През второто тримесечие на 2018 употребата на течни биогорива в Обединеното кралство е нараснала с 14% спрямо същия период на миналата година до 404 млн. литра благодарение на ръст при биодизела, докато биоетанолът отчита слабо понижение.

Увеличението при употребата на биодизел е 27% до 268 млн. литра, а спадът при биоетанола е 0.5% до 192 млн. литра, според официални данни, публикувани наскоро.

Течните биогорива през периода са представлявали 3.8% от консумацията на бензин и дизел в пътния транспорт, при 3.4% през второто тримесечие на 2017. Делът на биоетанола в общото количество бензин е бил 4.5%, а на биодизела в количеството дизел - 3.4%.

Британското правителство в момента разглежда въвеждането на E10, което съдържа до 10% биоетанол. Безоловният бензин в страната в момента съдържа до 5% биоетанол.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.