Essentica, една от водещите фабрики за производство на етилов алкохол на Балканския полуостров, получи престижния сертификат ICH Q7 Good Manufacturing Practice for Active Pharmaceutical Ingredients (APIs). Този сертификат засилва позициите на Essentica като лидер в индустрията и подчертава ангажимента й към високите стандарти за качество и безопасност в производството на етилов алкохол.

Сертификатът ICH Q7 GMP за APIs удостоверява съответствието на производителите на активни фармацевтични съставки (APIs) със стандартите за добра производствена практика в тяхното производство. Производителите, които получават този сертификат, следват строги ръководства и стандарти за качество и безопасност при производството на съставки, които се използват в лекарствени продукти.

Основните области, в които се използва сертификатът ICH Q7 GMP за APIs са:

  • Фармацевтичната индустрия: API са основни съставки, използвани в производството на лекарствени продукти. Сертификацията по ICH Q7 GMP гарантира, че производителите на API спазват строги стандарти за качество и безопасност, което е от съществено значение за безопасността и ефективността във фармацията.
  • Медицинска индустрия: Сертифицираният етилов алкохол се използва за производство на медицински продукти като антисептици и дезинфектанти. Този продукт осигурява безопасност и ефективност при грижата за здравето на хората и при медицински процедури.
  • Лабораторни изследвания: Сертифицираният етилов алкохол е от съществено значение за лабораторните изследвания, най-вече при разреждането на проби и приготвяне на реактиви. Стриктните стандарти на ICH Q7 гарантират точни резултати и надеждност на изследванията.
  • Регулаторно одобрение: Сертификатът ICH Q7 GMP за APIs често се изисква от регулаторните органи като Федерална агенция за храните и лекарствата (FDA) в САЩ и Европейската агенция по лекарствата (EMA) в Европейския съюз. Документът помага на производителите да получат одобрение на  своите продукти, за да ги пуснат на пазара.
  • Качество и безопасност: API са отговорни за действието на лекарствата и трябва да бъдат произведени с високо качество и безопасност. Сертификацията GMP гарантира, че производителите използват правилния процес, контролират съставките и спазват стандартите за чистота и стабилност на APIs.
  • Съответствие с международни стандарти: Сертификатът ICH Q7 GMP следва международните стандарти и насоки, разработени от Международната конференция по хармонизация на техническите изисквания за регистрация на лекарствени продукти за хора (ICH). Този стандарт спомага за хармонизацията на изискванията и осигурява съответствие с международните пазари.

Сертификацията ICH Q7 GMP за APIs е доказателство за усилията на Essentica към постоянно подобрение на качеството и най-високите стандарти в индустрията на етиловия алкохол. Компанията ще продължи да бъде надежден доставчик на качествени продукти за фармацевтичната, медицинска и лабораторната индустрии.