Членовете на ePURE са произвели 5.71 милиарда литра, или 4.5 милиона тона, етанол през 2022 г., работейки на близо 80% от своята инсталирана мощност, показват последни данни от Европейската асоциация за възобновяем етанол.

Членовете на организацията представляват 85% от инсталираната мощност на ЕС. Тези компании също така са произвели 5.9 милиона тона хранителни и фуражни копродукти, включително фураж с високо съдържание на протеин, така че те предоставят повече храна от гориво, подчертава ePURE. Копродуктите от тяхната дейност включват и 1.1 милиона тона уловен биогенен въглероден диоксид (CO2). Според данните през миналата година над 53% от инсталираните мощности на членовете на ePURE са били оборудвани със системи за улавяне на CO2.

От произведения етанол, 84.7% е бил за употреба като гориво, 8% за употреба в производството на храни и напитки, а 7.4% за индустриална употреба, включително като дезинфектант за ръце. По отношение на суровините, 47.8% от етанола е произведен от царевица, 22.3% от пшеница, 13.9% от захари и 1.9% от други култури.

Според статистиката вносът на етанол в ЕС27 се е увеличил с 51% спрямо 2021 г. и е достигнал рекордните 2,127 милиона литра през 2022 г.