Световният капацитет за производство на биогорива ще нарасне до 61 милиарда галона (231 милиарда литра) годишно през 2018 като новите горива и новите суровини ще отбележат бърз растеж, прогнозира Лукс Рисърч. Миналата година, този капацитет възлизаше на 55.1 милиарда галона. 
Според фирмата за проучвания, етанолът и биодизелът ще запазят водещата си роля, представлявайки 96% от производствения капацитет през 2018, но ще отбележат слаб среден годишен ръст от 2%. Капацитетът за производство на етанол ще се увеличи до 40 милиарда галона през 2018, а за производство на биодизел ще достигне 19 милиарда галона. 
Новите горива и новите суровини, от друга страна, ще отчетат среден годишен ръст от 27% и 16% съответно. Биодизелът произведен от нови суровини, по-конкретно отпадъчни масла, ще представлява 52% от капацитета за производство на нови горива през 2018. На следващо място ще бъдат целулозният етанол с 19% и възобновяемият дизел с 18%.
Ограничените възможности за растеж на традиционния етанол и биодизел правят новите горива ключови за бъдещото на индустрията, казва Виктор Ох, автор на доклада. "Производителите също така ще трябва да използват нови суровини като отпадъчни масла, нехранителна биомаса и твърди комунално-битови отпадъци, за да се преодолее конфликта храна-горива," добави Oх.
Северна и Южна Америка, с водещите производители САЩ и Бразилия, ca доминиращият регион с 64% от световния производствен капацитет, показва доклада. Най-големите новооформящи се производители са Китай, Индонезия, Тайланд, Колумбия, Аржентина, Португалия, Полша и Франция.