Бразилия, вторият по големина производител и консуматор на етанол в света след САЩ, е увеличила производството си, но в същото време намалила износа си през изминалата година, според анализ на енергийния сектора на страната, публикуван този месец от Американската Енергийна Информационна Администрация (EIA).
През 2014 година, Бразилия е произвела 492,844 барела на ден етанол, 4% повече от 2013 и над предишното рекордно ниво от 2010, според данни на местна правителствена агенция, цитирани в анализа.
Бразилското правителство започва да насърчава производството на етанол през 70-те години на миналия век в отговор на зависимостта на страната от вносен петрол и излишъка от захарна тръстика. През февруари тази година правителството увеличи до 27% изискването за смесване на етанол в бензина и в момента обмисля ново увеличение до 27.5%. Етаноловата индустрия, обаче, е в затруднено положение поради нарастващите разходи за земя и работна ръка. В същото време, контролът от държавата над цената на бензина намалява конкурентоспособността на етанола като заместител на петрола, отбелязва анализът.
През миналата година износът на етанол от Бразилия е спаднал с 52% спрямо 2013 до 24,125 барела на ден, като 52% са отишли в САЩ. Азиатско-тихоокеанският регион e внесъл 9,554 барела на ден (ръст от 9.6%), Африка 1,344 барела на ден (спад от 39.2%), Европа 388 барела на ден (спад от 88.2%) и Централна и Южна Америка 101 барела на ден (спад от 97%).
Бразилия също така е внесла 7,789 барела на ден етанол миналата година, почти изцяло от САЩ. Макар че страната е голям производител, тя също внася етанол поради няколко фактора като сушата, сезонността на производството на захарна тръстика и високите цени на захарта, които могат да стимулират по-голямо производство на захар за сметка на етанола.
Общото производство на биогорива в страната се е увеличило с 5.5% през 2014 година до 16.7 милиона тона петролен еквивалент. Производството на биодизел е регистрирало ръст от 17.2% до 58,590 барела на ден. 
 
Provided by SeeNews exclusively for Essentica.