Износът на етанол от САЩ през август е спаднал с 35% спрямо юли до 50.1 милиона галона. Това е най-ниското ниво за последните две години, съобщиха  миналата седмица от Асоциацията на производителите на възобновяеми горива (RFA), коментирайки официални данни.
Голяма част от износа е бил насочен към Канада (43%) и Тунис (25%). Общо 10 страни, сред които още Китай, Филипините, Южна Корея и Мексико, формират 90% от износа за месеца, показва анализът на асоциацията.
През август износът на неденатуриран етанол за гориво е бил 26.2 милиона галона, което представлява спад от 44% спрямо юли. Износът на денатуриран етанол се е понижил с 24% до 20.1 милиона галона, най-ниското ниво от август 2010 година.
За първите осем месеца на 2015 година количеството етанол изнесено от САЩ е 564.5 милиона галона.
Страната е внесла 15.7 милиона галона етанол гориво през август след месеци на почти нулев внос. Около 97% от чуждия етанол идва от Бразилия.
Американският износ на изсушен спиртоварен зърнен остатък (DDGS), остатъчен продукт от производството на етанол, който се използва за фураж, е намалял до 1.28 милиона тона през август, или 6% по-ниско от рекордните нива отбелязани през юли. Китай, основен търговски партньор, се е отдръпнал през август, казва асоциацията, намаляйки дела си в Американския износ до около 50% от 65%-74% през предишните месеци. Това е било компенсирано в известна степен от значителен ръст на износа към Югоизточна Азия, Великобритания и Близкия Изток.