Европейската асоциация на производителите на възобновяем етанол (ePURE) призовава ЕС „да се съсредоточи върху решения, които дават резултати още сега, a и в бъдеще“, когато дефинира какво е необходимо, за да превърне Европа в първия континент, неутрален по отношение на климата до 2050 г.

Обявеният наскоро Европейски зелен пакт очертава плана на ЕС за изграждане на кръгова икономика и спиране на климатичните промени, възстановяване на загубата на биологично разнообразие и намаляване на замърсяването. Според ePURE нисковъглеродните горива като европейския етанол могат да допринесат много за постигането на новите цели за декарбонизация и подобрение на качеството на въздуха.

Асоциацията призовава ЕС да повиши целите за използване на биогорива от първо и второ поколение в Директивата за възобновяема енергия и да въведе данъци за транспортните горива, базирани върху тяхното енергийно съдържание и въглероден интензитет.

Емисиите при използване на етанол, произведен от членовете на ePURE, са с над 71% по-ниски от тези на бензина, заяви генералният секретар на ePURE Еманюел Десплечин.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.