Потреблението на етанол във Филипините ще нарасне с 14,5% през 2019 г. до 665 милиона литра според прогнози, цитирани в пазарен доклад на Службата за външна селскостопанска дейност (FAS) на САЩ.

Очаква се ръст от 8% при местното производство на биогоривото тази година до 320 милиона литра в резултат на увеличеното използване на съществуващи капацитети и високи цени. Според FAS вносът на етанол във Филипините тази година също ще скочи - с 23% до 345 милиона литра.

През 2018 г. всичките 284,6 милиона литра етанол, внесени в страната, са дошли от САЩ, но тази година на пазара се намесват и други играчи като Южна Корея.

Броят на действащите местни фабрики за етанол остава 12  през 2019 г. с общ капацитет от 380 милиона литра. В процес на изграждане са два нови завода, чието завършване през 2020 г. ще добави 68 милиона литра към общия капацитет на Филипините.

Смесването на етанол в бензина през последните години възлиза на 8%-9%, но през 2019 г. се очаква то да достигне пика от 10%, последно записан през 2014 г.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.