Няколко асоциации, представляващи производители на етанол от различни части на света, се обединиха, за да изтъкнат предимствата на възобновяемия етанол и неговата роля в енергийния преход и борбата с климатичните промени.   

Пет организации от САЩ, Канада, Бразилия и Европа, сред които Американският съвет по зърно (USGC) и ePURE (Европейската асоциация на производителите на възобновяем етанол) излязоха с общо писмо в сряда, докато в Египет се провежда световната среща за климата COP27. 

Според асоциациите възобновяемият етанол предлага незабавно, достъпно и ефективно решение за проблеми свързани с околната среда, енергийната сигурност и човешкото здраве. Това гориво дава възможност за незабавно намаление на емисиите парникови газове от автомобилния транспорт и може да помогне на страните в справянето с настоящите трудности по отношение на енергийната сигурност и инфлацията.   

Също така възобновяемият етанол допринася за производството на храна и фураж, както и за икономическата жизнеспособност на фермерите, се посочва в писмото.  

Етанолът още може да се използва за производството на устойчиви горива за авиацията и така да изиграе важна роля в намаляването на емисиите от този труден за “позеленяване” сектор.