Парламентът на Куинсланд на 1-ви декември прие закон, който поставя определени цели за продажбата на биогорива в австралийския щат. 
От 1-ви януари 2017 година се въвежда изискване за дял от 3% на етанола в продавания бензин, както и изискване за 0.5% зелен дизел. На практика това означава, че 30% от бензина продаван в Куинсланд през 2017 година трябва да бъде E10, сместа съдържаща 10% етанол.  
Щатският министър на енергетиката и водоснабдяването Марк Бейли заяви, че законът ще помогне на щата да премине към по-чиста икономика, развие индустриите за биогорива и биопроизводство и стимулира създаването на работни места.  
Правителството ще създаде регистър на търговците на горива, за да може де следи продажбите на биогорива и изпълнението на изискванията за минимални продажби. 
Предвижда се и увеличаване на изискванията за употреба на биогорива на по-късен етап. Правителството е разработило две предложенията за увеличаване на дела на етанола до 4%. При единия вариант това ще се случи от 1-ви юли 2019 година, а при другия - от 1-ви юли 2020 година.      
Продажбите на гориво съдържащо етанол в Куинсланд са се понижили от рекордните около 900 милиона литра през 2010 година до около 350 милиона литра през 2013/14, което представлява малко повече от 1% от продажбите на бензин, съобщава ABC News. 
 
Provided by SeeNews exclusively for Essentica.