Агенцията за защита на околната среда (EPA) на САЩ в понеделник определи окончателни изисквания за количеството биогорива, които да бъдат употребени в страната през 2014, 2015 и 2016 съгласно Стандарта за възобновяеми горива (RFS).
Квотите са по-високи от предложените през май. Агенцията заяви, че стандартите за 2014 и 2015 година отразяват действително потребеното количество биогориво местно производство през тези години, докато стандартите за 2016 година са значително по-високи от историческите нива. Изискването за общото количество възобновяеми горива за 2016 година е увеличено до 18.11 милиарда галона (68.55 милиарда литра) от 17.4 милиарда галона, предложени през май.  
Според EPA окончателните изисквания ще повишат производството на възобновяеми горива и са предпоставка за силен, постижим ръст на сектора.  
Бизнесът, обаче, посрещна решението с критика. Въпреки че общата квота за 2016 година е по-висока от първоначалното предложение, тя е значително по-ниска от 22.25-те милиарда галона заложени в закона от 2007 година. Браншови организации отбелязаха, че изискването за 14.5 милиарда галона неопределени биогорива, или царевичен етанол, през 2016 година е по-ниско от 15-те милиарда галона заложени за същата година в RFS. 
За 2016 година окончателните постановени количества за целулозно биогориво са 230 милиона галона, за биодизел извлечен от биомаса - 1.9 милиарда галона, а за биогоривата от ново поколение - 3.61 милиарда галона. EPA също така обяви квота за биодизел от биомаса за 2017 година от 2 милиарда галона. Целулозното биогориво и биодизелът са включени в категорията биогорива от ново поколение, която от своя страна е включена в категорията общо възобновяеми горива.