Пазарът на ензими за биогорива в световен мащаб ще отбележи средногодишен ръст от 10.4% през следващите пет години, подпомаган от растежа при целулозния етанол, BCC Research прогнозира в доклад, публикуван в сряда.  
Фирмата очаква пазарът да достигне 652.1 милиона долара (613.9 милиона евро) през 2015 година и да нарасне до 1.1 милиарда долара през 2020. САЩ ще отбележи най-бърз растеж от 11.3% годишно през периода и ще достигне продажби от 355.7 милиона долара през 2020 година. Европейският пазар също се развива, но остава след САЩ, където секторът е подкрепян от наличието на нови ензими и техники, както и помощ от държавата.
Регионът на развиващите се пазари, най-вече Бразилия, Китай, Индия, Тайланд, Япония, Австралия и Република Южна Африка, ще бъде най-големият сегмент през 2020 година с продажби възлизащи на 389.7 милиона долара.
В последните години интересът се насочва от етанол на базата на скорбяла към целулозен етанол, който използва суровини от второ поколение. Благодарение на иновативни техники, изследователите успяват да произведат целулозен етанол с ниска себестойност, което стимулира пазара, според доклада.