Георги Пуфтийски – супервайзор смяна

Г-н Пуфтийски, разкажете ни за Вашето образование и Вашата позиция в компанията?

Завърших висшето си образование в Аграрния университет в Пловдив, специалност Биотехнологии. Започнах работа в компанията като супервайзор смяна. Работните ми задължения се изразяват в организиране на работата на операторите, задачите и разбира се едно от най-важните задължения е строгото проследяване на качеството и готовата продукция. На практика отговарям за почти всички процеси след преминаването на суровината през зърнобаза и лаборатория.

Кои са ключовите места в работата Ви като супервайзор смяна?

Това са строгият контрол на процеса, задължителното спазването на технологията и адекватната реакция при несъответствия.

Кой са най-честите проблеми които могат да възникнат в процеса на работа и налагат Вашето участие, за да бъдат преодоляни?

Винаги има различни ситуации, които могат да възникнат в един работен процес, но най-честите, с които съм се сблъсквал към настоящия момент, са например спад в електрозахранването, което за съжаление не можем да предвидим или контролираме, тъй като сме зависими от външен доставчик на услугата. В този случай това води до редица проблеми, тъй като процесите са взаимносвързани. Това до известна степен напряга обстановката, тъй като основен приоритет на производството, а и на компанията са бързината и качеството, поради тази причина винаги се търсят нови начини за оптимизация на всички процеси и качеството.

Като споменавате оптимизация, какви са иновациите които са въведени в завода?

Всичко е интересно и винаги се променят нещата – тук в завода постоянно се развиваме и внедряваме нови технологии от най-различно естество. Последното към което се върви, е преминаване на изцяло био гориво на котлите, вече няколко функционират само със слама и дървен чипс, което освен екологично чисто е  и по-рентабилно. Пречиствателната ни станция, която използва повторно водата, и с това редуцира използваните ресурси, и т.н.

По специалност сте биотехнолог, в какъв вид производство може да участвате и с какво Ви помогна наученото в университета?

Биотехнологът е полезен в голям брой производства, в които има живи организми, микроорганизми или ферментационен процес. Разбира се, че всяко знание придобито в университета е ценно, но работата на практика е изключително добър учител, защото е изключително различна и разнообразна като задължения и възможности. Едно от новите неща, с които се сблъсках в работата, е дестилацията на спирт. Това е ново предизвикателство за мен и определено отговаря на това, което съм искал да работя.

Това означава ли, че в завода имате възможност да пробвате нови неща и да се усъвършенствате?

Разбира се, на ежедневна база имаме възможност да експериментираме с помощта на главния технолог, за да усъвършенстваме както работния процес и крайния продукт, така и нас като професионалисти.