BCC Research очаква пазарът за технологии използвани в биорафинериите по света да достигне 714.6 милиарда долара (645.6 милиарда евро) през 2021 г., в сравнение с 466.6 милиарда долара през 2016 г.

Пазарът ще отчете среден годишен темп на растеж (CAGR) от около 8.9% за пет-годишния период, според проучване публикувано наскоро от компанията.

Биорафинериите използват различни технологии за обработка на биомаса с цел получаване на горива като етанол, енергия, химикали и други продукти. Има четири основни метода -- физикохимичен, биологичен, термохимичен и хибриден.

Според BCC Research биологичното третиране ще доминира на пазара през 2016 с пазарен дял от 52.6%, който ще се запази през следващите години. Биологичните технологии се очаква да представляват 52.7%, или 376.4 милиарда долара, от пазара за технологии използвани в биорафинериите в световен мащаб. При този метод се използват процеси като ферментация, ензими и генни модификации, случващи се при умерени условия.

Около 274.7 милиарда долара ще донесат през 2021 г. технологиите базирани на физикохимични процеси в биорафинериите. Пресоването, смилането и дестилацията са пример за такива процеси, при които не се променя химичната структура на биомасата.

Пазарът за термохимични и хибридни решения ще достигне съответно 50.1 милиарда и 13.4 милиарда долара през 2021 г.

 

Source: http://renewables.seenews.com/news/biorefinery-tech-market-to-jump-to-usd-714-6bn-in-2021-bcc-533122