Японските компании Mitsui Zosen Machinery & Service Inc (MZM) и Mitsubishi Chemical Corp (MCC) обявиха сключването на партньорство за производството и продажбата на зеолитни мембрани, които се използват в производството на биоетанол.

Според договора MCC ще купува цялото количество зеолитни мембрани произвеждано от MZM и ще държи правата за продажба в САЩ и други международни пазари.

Компаниите също така ще предлагат на производителите на етанол система за дехидратиране, която комбинира техните отделни технологии - зеолитните мембрани тип А на MZM и зеолитните мембрани тип CHA на MCC. Двете фирми казват, че новата система ще позволи на производителите на eтанол да намалят разходите за енергия и да увеличат производството с до 15% в сравнение с процеса, използван в момента в много от заводите за етанол.

Според фирмите перспективите за партньорството са добри, като се има предвид, че биоетанолът вече се използва широко като гориво, особено в САЩ и Бразилия. Те отбелязват, че в САЩ в момента има повече от 210 действащи заводи за биоетанол, много от които ще се нуждаят от обновяване на зеолитните легла през следващите няколко години. Освен това изискванията на регулаторите за по-енергоефективно производно създават нужда за енергоспестяващи технологии като новата система на партньорите.

MZM е дъщерна компания на Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd (TYO:7003).

 

Source: http://renewables.seenews.com/news/japanese-cos-team-up-on-membranes-for-ethanol-production-532592