Производителите на биогорива в Канада са изправени пред редица предизвикателства, като ниската цена на петрола и вноса от САЩ, и дори се очаква свиване на производството.

Трудностите надвиснали над сектора още включват и края на една основна субсидия, липсата на инфраструктура и влизането в сила на по-стриктни разпоредби за ефективността на горивата, отбелязва статия на Канадиан Прес миналата седмица. Според последната петгодишна прогноза на Международната агенция по енергетика (IEA) канадското производство на етанол ще намалее с 38% през периода до 2020 година, до 1.04 милиарда литра, от около 1.68 милиарда литра през миналата година.

Вече беше потвърдено, че програмата ecoENERGY, която подпомага местното производство на биогорива, ще приключи както е планирано през 2017 година. Дори при наличието на програмата, Канада внася големи количества етанол от САЩ, за да може да си осигури необходимите ѝ 2.2 милиарда литра на година за задължителните  5% етанол в количеството използван бензин.

Все пак говорител на министерството на природните ресурси казва в имейл до изданието, че правителството може да разгледа нови политики за подпомагането на местните биогорива като част от дискусиите по плана на страната за борбата с климатичните промени.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.