Очаква се пазарът за леки автомобили, работещи с етанол, да достигне 5.21 милиона броя до 2020 година, нараствайки от 3.72 милиона броя през 2015 година, според доклад на Technavio.

Това отговаря на среден годишен ръст от почти 7%.

Анализаторската фирма счита, че сегментът за леки автомобили ще расте по-бързо от лекотоварните търговски превозни средства. Общо пазарът за превозни средства на етанол се очаква да надмине 7 милиона броя до 2020 година.

Факторите, които движат нагоре продажбите на леки “флекс фюел” автомобили, или автомобили с гъвкав горивен режим, включват по-голямото предлагане на такива модели коли на пазара и по-сериозното внимание към нормите за вредни емисии, отбеляза анализатор на Technavio.

През 2015 година 91% от пазара е бил съсредоточен в Северна и Южна Америка. Според Technavio Бразилия и САЩ, най-големите производители и потребители на етанол за автомобили, ще останат водещите сили на пазара за коли, използващи етанол, в периода до 2020.

Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA) ще отчете ръст от поне 10% през периода благодарение на усилията на Европа за намаляване на парниковите газове. Азия и Океания, от своя страна, се очаква да достигнат среден годишен ръст от повече от 12% за периода 2016-2020.

 

Source: http://renewables.seenews.com/news/ethanol-passenger-car-market-to-top-5-million-units-by-2020-516850