Компаниите, членуващи в Европейската асоциация на производителите на етанол  ePURE, са произвели 5.2 млрд. литра етанол през 2016 г., което означава, че са работили на 82% от капацитета си.

Според данни, изнесени наскоро от асоциацията, 78% от произведеното количеството е било етанол за гориво, докато останалите 22% са били за промишлена употреба и за хранително-вкусовата промишленост.

Членовете на ePURE също така са произвели 5.5 млн. тона съпътстващи продукти, от които 4 млн. тона високопротеинов фураж. Вложените култури са били почти изцяло, 99.9%, произведени в Европа.

През 2016 гевропейският възобновяем етанол е достигнал средно намаление на емисиите парникови газове спрямо бензина от над 66%.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.