Включването на изсушен спиртоварен зърнен остатък в храната на месодайните овце може да има положителен ефект върху производителността и теглото на животните, според мета-анализ, извършен от екип американски учени.

Анализирайки 33 публикации от 1997 до 2021 година, изследването показва, че овцете, хранени с DDGS, имат по-голямо крайно тегло и по-висока смилаемост на неутрално-детергентни влакнини (NDFd) и етерен екстракт в сравнение с овцете на контролна диета.

Анализът обаче показва, че количество DDGS в храната не трябва да надвишава 20%, за да се предотвратят негативни въздействия върху ферментацията в търбуха на животните, азотния метаболизъм и оцветяването на месото.

Заключението на изследователите е, че DDGS при ниски концентрации може да подобри производителността на овцете, азотния им метаболизъм,  добива и цвета на месото.

Мета-анализът, публикуван в журнала Frontiers in Veterinary Science, обхваща 940 овце със средно тегло около 29 кг, като овцете, хранени с DDGS, достигат крайно тегло от 51.4 кг, в сравнение с 50.4 кг за тези на контролната диета.