Датското правителство иска да въведе изискване 0.9% от горивата използвани в транспорта да бъдат биогорива от ново поколение.

Този план, целящ да подкрепи местното производство на такива биогорива, бе обявен на 13 май от датското министерство на енергетиката и климата.

Изискването ще важи за всички доставчици на горива, включително бензин, дизел и газ, и ще може да бъде покривано с всякакъв тип биогорива от ново поколение.

Maabjerg Energy Center (MEC), консорциум формиран от Dong Energy, Novozymes, Vestforsyning и Struer Forsyning, който има проект за завод за биоетанол от ново поколение в Дания, приветства новината. Консорциумът заяви, че планираната 0.9% квота е за всички технологии и ще съответства на изискване за поне 2.5% съдържание на биоетанол от ново поколение в бензина -- точно толкова, колкото MEC са поискали.

“Дания вече смесва бензина си с 5% етанол и сега ще добави етанол от отпадъчни продукти към това,” Novozymes каза в туит миналата седмица.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.