Произведеното количество етанол в Бразилия през 2015 година се е увеличило с 6%, достигайки 30 милиарда литра (8 милиарда галона), съобщи държавната фирма за енергийни изследвания EPE.

Според анализа за 2015 г. на сектора за биогорива това се дължи основно на добрия сезон и мерки от страна на държавата като увеличението на изискването за количеството етанол смесван с бензин.

Други съществени моменти за сектора през миналата година включват значителния ръст в потреблението на хидратиран етанол, което е нараснало с 34% до 19 милиарда литра. Употребата на обикновен бензин от друга страна е намаляла с 7%. Относно биодизела, страната е произвела около 3.9 милиарда литра - 15% повече отколкото през 2014 г., показва анализът на EPE.

Бразилската индустрия за захарна тръстика също така е произвела повече от 20,000 GWh ток от биомаса за националната електрическа мрежа през 2015 г., според данни, изнесени миналия месец от местната браншова организация Unica.

 

Source: http://renewables.seenews.com/news/brazils-ethanol-production-grows-6-in-2015-524513