Производството на биоетанол в Германия за 2018 г. бележи спад от 8.9% на годишна база до 613,087 тона, но пък делът на зеленото гориво в продажбите на бензин се качва до 6.3% от 6% през 2017 г.

Нивото от 6.3% беше достигнато последно през 2014 г., но през следващите няколко години делът бе по-нисък.

Според обзор на германската асоциация за производство на биоетанол (BDBe) Германия през миналата година е произвела 592,360 тона биоетанол от хранителни култури и 161,230 тона при производството на захар и напитки.

Продажбите на етанол през 2018 г. достигат 1.19 милиона тона, или с 2.7% повече от предходната година. Продажбите на смесите Super E10, Super (E5) и Super Plus спадат леко заради цялостно понижение на обемите продадени горива.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.