Смесите бензин и 10% етанол, познати като E10, представляват повече от 95% от горивото, използвано от автомобилите на бензин в САЩ, обяви Американската енергийна информационна агенция (EIA).

Общото количество консумиран етанол се увеличава постоянно от 2010 година насам, въпреки че темпът на растеж се забавя. Потребителите на гориво също така са намалили употребата на бензин без етанол или E0.

След като вече почти всички продажби на бензин в САЩ са E10, използването на смеси с повече етанол като E15 и E85 са единственият начин за увеличаване на употребата на етанол, отбелязва EIA. Тези горива, обаче, не могат да се използват от всички превозни средства.

Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) е разрешила употребата на E15 при коли, модели 2001 година и по-нови. Сместа E85, която съдържа между 51% и 83% етанол, пък може да се използва само от така наречените флекс фюел превозни средства. По сметки на EIA в САЩ има значителен брой такива коли -- около 7%, или 16.3 милиона, от общия брой леки превозни средства по пътищата на страната.

Продажбите на E15 и E85 вас още остават много ниски, което се обяснява с редица предизвикателства от икономически характер и свързани с околната среда и дистрибуционната система.

 

Source: http://renewables.seenews.com/news/e10-accounts-for-almost-all-us-gasoline-sales-eia-523755

Image source: U.S. Energy Information Administration, Petroleum Supply Monthly (http://www.eia.gov)