Европейската комисия (ЕК) миналата седмица започна официално антитръстово разследване за евентуално манипулиране на референтните, или “бенчмарк”, цени за етанол от страна на три фирми производители, включително испанската Abengoa SA.
Комисията проверява дали Abengoa, белгийската Alcogroup SA и шведската Lantmannen са се споразумели тайно да манипулират бенчмарк стойностите, публикувани от агенцията за отчитане на цени Platts. Според съобщението фирмите може да се договорили помежду си да подават или подкрепят заявки с цел да повлияят на бенчмарк цените и като цяло да увеличат цената на етанола.  
"Конкурентни пазари за биогорива са ключови за насърчаването на по-чист транспорт и за намаляването на парниковите газове," отбеляза комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията.
Разследването на комисията е започнало с необявени проверки през май 2013 година. Няма определен срок, в който едно антитръстово разследване трябва да бъде завършено.  
Новината е пореден удар за Abengoa. Фирмата, която се занимава с инженерни дейности и възобновяеми енергоизточници, в края на ноември започна процедура по несъстоятелност и има четири месеца да избегне фалит.