Етанолът, произведен в Европа, за пета поредна година е увеличил процента, с който намалява емисиите парникови газове, в сравнение с обикновените горива.

Според Европейската асоциация на производителите на етанол ePURE, намалението на емисиите парникови газове в резултат от производството и употребата на европейски етанол спрямо бензина е било средно 66.2% за 2016 г. През предходните две години това намаление е от 64.1% и 59%. Изчисленията се базират на данни от членове на ePURE и са проверени от одиторската фирма Copartner.

Генералният секретар на ePURE Емануел Десплечин коментира, че данните потвърждават важната роля на етанола в климатичните цели на ЕС. “Вместо да се опитва постепенно да спре употребата на това устойчиво европейско биогориво, Европейската комисия трябва да възхвалява етанола като местно произведен източник на чиста енергия за транспорта,” заяви той.

Според предложената от комисията Директива за възобновяемата енергия, употребата на биогорива от земеделски култури постепенно ще бъде намалена след 2020 г.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.