Според доклад на международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) работните места в биогоривната индустрия са се увеличили с 2% през 2016 г. спрямо 2015 г. до около 1.7 милиона.

IRENA отбелязва, че всички основни производители на биоетанол са увеличили производството си. Изключение прави Европейския съюз. Въпреки растежа нуждата от работна ръка е намаляла в страни като САЩ и Бразилия поради все по-голямата механизация.

В Бразилия производството на етанол е нараснало с почти 8% през 2015 г, но заетостта е намаляла с 10% до 613,000. Около 30,000 работни места са били загубени в прибирането на реколта от захарна тръстика и 15,000 в производството на етанол.

В САЩ, въпреки че производството на етанол се е увеличило с над 3% през 2016 г, заетостта е намаляла с 2% до около 222,500 работни места. Повечето от тези места, 161,700, са в аграрния сектор, а около 35,000 са заетите в производството на етанол.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.