ClonBio Group Ltd, ирландската компания с голям завод за етанол в Унгария, миналата седмица отчете по-висок оборот и приходи за 2017 г. благодарение на високите цени на етанола.

Намаляването на корпоративния данък в Унгария също се е отразило добре на крайния резултат за годината.

Продажбите за 2017 г. са се увеличили с 11% до 278 милиона евро, а оперативната печалба е пораснала с 11.4 милиона евро до 35.5 милиона евро. ClonBio, известна преди като Ethanol Europe Renewables, каза че по-високите цени на етанола са били резултат на повишено търсене след въвеждането на Е10 на повече европейски пазари, високи цени на международните пазари, и намален производствен капацитет на места в Европа.

ClonBio също е произвела повече фуражи за животни и царевично масло.

“Очакваме пазарът ни да порасне още с разширяването на употребата на Е10 (горивна смес с 10% съдържание на етанол) в Европа,” каза Марк Търли, основател и CEO на компанията.

 

Article by Renewables Now:  High ethanol prices help Clonbio lift 2017 sales, profits