Делът на етанола в продуктовия микс на Biosev, един от глобалните лидери в обработката на захарна тръстика, е скочил до 62.1% през първата половина на настоящата реколтна година, от 48.3% през същите месеци на 2017 г.

Компанията обяснява, че повишението се дължи на по-високата доходност от този бизнес в сравнение с производството на захар.

Дехидратираният етанол представлява 19.9% от общото производство на етанол в компанията за шестте месеца.

Оборотът на Biosev е спаднал с 9.6% до 807 милиона евро през април-септември 2018 г., въпреки че етаноленият бизнес отчита ръст на продажбите от 39.3% до 297 милиона. Biosev продава етанол основно на местния пазар.

Загубата на компанията се е покачила до 156 милиона евро в сравнение с 129 милиона евро за същия период миналата година.

Миналата седмица от Biosev обявиха, че са продали Usina Giasa, дъщерна компания с годишен капацитет за смилане на захарна тръстика от 1.2 милиона тона. Купувачът е M&N Participações, а стойността на сделката достига 16.5 милиона евро. Тя ще помогне на компанията да погаси някои дългове.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.