Естония наскоро отложи въвеждането на изисквания за използването на биогорива в транспорта с една година до май 2018 г., като запази целта за поне 10% дял на биогоривата в общото потребление на горива до 2020 г.

Така, вместо от тази година, изискването бензинът и дизелът да съдържат поне 3.1%-3.3% биогориво ще се въведе от май следващата година. Този процент ще се увеличи до 6.4% от април 2019 г.

Решението за отлагането, взето от Икономическата комисия след среща със заинтересовани страни, бе обявено на сайта на естонския парламент миналия месец.

Европейската асоциация на производителите на етанол, ePURE, отбеляза, че новината е обезпокоителна, тъй като Естония е на опашката по отношение на постигането на целта на Европейския съюз за 10% възобновяеми горива в транспорта до 2020 г. Според скорошни данни на Евростат тя има дял от едва 0.4% за 2015 г.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.