Evonik е разработила инструмент за бързо и надеждно тестване на хранителните качества на изсушения спиртоварен зърнен остатък (DDGS) от царевица, използван в производството на фуражи.

Миналата седмица германската химическа компания представи теста AMINORED 2.0 за оценка на качеството на DDGS от царевица още при доставка. Той позволява оценка на степента на прекомерна обработка при DDGS. Точността му е доказана чрез тестове с независими проби.

Инголф Райман, директор аналитични услуги, обясни, че прекомерната обработка намалява хранителната стойност на DDGS, тъй като тя унищожава аминокиселините и има негативен ефект над смилаемостта им. "По-задълбоченото разбиране на DDGS и прецизната оценка на качество му позволяват по-точна формула при приготвянето на фуражи. По този начин с времето се постигат по-добри резултати  при добитъка", споделя Райман.

AMINORED 2.0 позволява отделни калибрирания за DDGS в смляно и несмляно състояние.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.