Финландските Chempolis и Fortum ще стоят заедно с индийската петролна компания Numaligarh Refinery Ltd (NRL) биорафинерия на стойност 160 млн. евро в индийският щат Асам.

Биорафинерията ще преработва бамбук за производството на 60 млн. литра биоетанол на година, който NRL ще смесва с бензин. Допълнително ще се произвеждат биохимикали и енергия от биовъглища.

Компаниите са основали джойнт венчър с дялово участие от 50% за NRL, 28% за Fortum и 22% за Chempolis. Те ще започнат строителство през есента с цел да пуснат завода в експлоатация през 2020 г., Chempolis съобщи миналата седмица.

Съоръжението ще е базирано на технология на Chempolis, а за Fortum то е част от изследователска програма на компанията, насочена към по-ефективното използване на биомасата.