Индийското правителство миналата седмица одобри политика по биогоривата, която разширява кръга от позволени суровини за производството на етанол включително излишъци от хранителни зърнени култури и предвижда средства за насърчаването на заводи за второ поколение етанол.

Според политика вече ще може да се произвежда етанол от сироп от захарна тръстика, захарно цвекло, сладко сорго, царевица, маниока и хранителни култури като пшеница, ориз и картофи, които вече не са годни за употреба. Също така политиката позволява производството на етанол от излишъци от зърно от храна. Мярката идва в подкрепа на фермерите, които са заплашени от ниски цени в периоди на свръхпроизводство, и ще се прилага след допълнително одобрение.

Предвидени са и средства от 50 млрд. рупии  (624 млн евро) за финансиране на рафинерии за етанол от второ поколение.

Заедно с положителните ефекти за здравето и околната среда, целите на политиката включват и намаляване на зависимостта от внос.

 

Article by Renewables Now: India expands range of ethanol feedstocks