Франция, една от най-големите производителки на вино в света, ще помогне на винарския си сектор да дистирира излишни количества в момент на икономическа криза, свързана с породената от войната в Украйна инфлация.

Министерство на земеделието през февруари обяви, че ще представи 80 млн. евро държавно и европейско финансиране за дестилационна кампания през лятото. Втора кампания със същия размер финансиране, или общо до 160 млн. евро, може да започне през октомври.   

Френските медии съобщават, че виното ще бъде преработено в индустриален алкохол за употреба във фармацевтичната и козметичната промишленост. Винопроизводители споделят, че избите им са пълни в резултат на свръхпроизводство и намалено търсене на вътрешния пазар.

Консумацията на вино във Франция намалява през годините, поради промени в потребителските навици, които се отдават на причини като намаляване на броя на семействата, които вечерят заедно.

Франция подкрепи дистилацията на вино, останало непродадено, и по време на пандемията от коронавирус през 2020 г.