Скорошни данни на Евростат показват сериозен спад на дела на зелена енергия в транспорта в ЕС между 2020 и 2021. Оказва се, че до голяма степен той се дължи на промяна във формулата в резултат на промените в Директивата за възобновяема енергия (RED II).

RED II поставя таван от 1.7% за биогоривата, най-често биодизел, произведени от употребени готварски мазнини и някои животински мазнини. Дори и такива биогорива да имат висок дял в потреблението на дадена държава в ЕС, какъвто е случаят в пазари като Ирландия, Унгария, Словения, Португалия и Нидерландия, то не се брои към целите за зелена енергия в транспорта отвъд тавана от 1.7%. Това води до по-ниски зелени резултати на хартия.

Приносът на биогоривата, произвеждани от зърнени култури, също е ограничен до 7%, което може и да възпрепятства зелените цели на ЕС в бъдеще, предупреждават от ePURE - Европейската асоциация за възобновяем етанол. Генералният ѝ директор, Дейвид Капринтеро, в края на януари заяви, че ако продължава да ограничава употребата на доказани решения като биогоривата от зърнени култури, Европейската комисия ще трябва да прибягва до счетоводни трикове и коефициенти, за да покаже резултати по плана „Подготвени за цел 55“.

Според Карпинтеро за много страни в ЕС въвеждането на Е10 – горивната смес с до 10% етанол – като стандартна опция ще е добро решение за вдигане на дела на ВЕИ в транспорта.