Производството на сертифициран биоетанол в Германия през 2016 г. достига 738,169 тона, като това включва 12,310 тона етанол от отпадъци и изхвърлена храна, според данни на браншовата асоциация BDBe.

Общото производство за годината е спаднало с 0.22% спрямо 2015 г. В същото време обаче, етанолът произведен от нехранителни суровини е с 56% повече.

Около 534,589 тона биоетанол са произведени от хранителни култури, което е с 14% повече от количеството отчетено през 2015 г. Количеството биоетанол произведено от предприятията за захар и напитки пък спада с 28% до 191,270 тона.

Биоетанолът в Германия се използва в горивните смеси Super и Super E10. През 2016 г. възобновяемото гориво е постигнало средно намаление на CO2 емисиите от 70% в сравнение с традиционния бензин.

Source: https://renewablesnow.com/news/germany-reaches-record-level-of-non-food-ethanol-output-in-2016-558162/