Износът на спиртоварен зърнен остатък (distillers grains, DG) от САЩ за 2016 г. възлиза на 11.48 млн. тона. Това е с 10% по-малко спрямо рекордните нива от 2015 г., но все пак второто най-голямо количество, отчитано досега, според американската Асоциация на производителите на възобновяеми горива (RFA).

Китай остава най-големият пазар за DG от САЩ. След въвеждането на антидъмпингови и антисубсидийни мита срещу американските производители, обаче, износът към Китай спада с цели 63% спрямо 2015 г. При останалите девет топ пазара се наблюдава ръст.

След Китай най-големите пазари за американски DG през миналата година са Мексико, Виетнам, Южна Корея, Турция и Тайланд. Страната общо е изнесла около 31% от произведения DG.

В парично изражение износът е намалял с 27% спрямо 2015 г. до 2.19 млрд. долара, като средните износни цени са се понижили с 19% до 191 долара на тон, най-ниското ниво от 6 години.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.