Растежът в Американското потребление на дизел от биомаса, който се наблюдава напоследък, се очаква да продължи и през 2017 г, докато потреблението на етанол ще остане сравнително постоянно, Енергийната информационна администрация (EIA) каза във вторник.

Според агенцията, окончателни цели за 2017 г. съгласно Стандарта за възобновяеми горива (Renewable Fuels Standard, RFS), които бяха обявени миналия месец, ще имат най-голям ефект върху употребата на дизел от биомаса. EIA очаква рекордни количества от 2.5 милиарда галона (9.5 милиарда литра) дизел от биомаса да бъдат използвани през 2017 г., спрямо 1.7 милиарда галона през 2015 г.

Очакваното количество е над определите съгласно RFS за 2017 г. 2 милиарда галона. Допълнителните галони по всяка вероятност ще отидат за покриване на целта за биогорива от ново поколение.

Потреблението на етанол -- най-използваното възобновяемо гориво в САЩ -- се очаква да бъде около 14.4 милиарда галона както през 2016 г., така и през 2017 г., в сравнени с около 14 милиарда галона през минала година. Това ще означава среден дял на етанола в общото количество бензин от 10% за 2016 и 2017.

EIA казва, че докато почти всичкият бензин в САЩ се смесва с до 10% етанол, по-широката употреба на по-високи смеси е възпрепятствана от проблеми с инфраструктурата и каналите за дистрибуция, както и икономически пречки.

 

Source: http://renewables.seenews.com/news/growth-for-us-biomass-based-diesel-in-2017-stability-for-ethanol-550595