Индустрията за биогорива критикува непоследователния подход към декарбонизацията на транспорта в ЕС, тъй като новите регулации на съюза за декарбонизиране на морския и авиационния сектор забраняват използването на биогорива от земеделски култури, съобщава Euractiv. Същите тези горива в момента играят ключова роля в намаляването на емисиите от пътния транспорт в ЕС.

Последната ревизия на Директивата за възобновяема енергия поддържа ограничение от 7% за приноса на биогоривата от земеделски култури към целите на възобновяемата енергия в пътния и железопътния транспорт. В същото време, регулациите ReFuelEU Aviation и FuelEU Maritime определят като устойчиви само биогоривата от по-ново поколение, произведени от остатъци и отпадъци, както и водородните синтетични горива.

Крейг Уинекър, директор по комуникации в Европейската асоциация за възобновяем етанол ePURE, поставя въпроса защо биогоривата не се третират еднакво в различните законови рамки. В някои случаи биогоривата се дискриминират, въпреки потенциала им за значителен принос към декарбонизацията, заявява той за Euractiv. Уинекър също така сравнява по-строгата позиция на Европа с по-гъвкавия подход в други региони на света.