Етиловият алкохол се използва в големи количества като антисептик, като гориво и като разтворител. Той е един от най-добрите и важни разтворители в химическата и фармацевтичната промишленост. Освен чрез ферментация от хранителни източници каквито са пшеница, ръж, ечемик, царевица, тритикал (високоустойчив на гъбични и вирусни заболявания и при ниски температури хибрид между ръж и пшеница), картофи, чрез озахаряване и последваща ферментация на съдържащото се в тях нишесте, той може да се получи още чрез хидролиза на отпадна дървесина от дървопреработвателната промишленост и следваща ферментация на получената глюкоза:

етанол

Хидролизата на нишесте и целулоза е степенен процес, по време на който се получават междинни продукти като декстрини, малтоза и др. Това обяснява необходимостта от влагане на ензима глюкоамилаза, който е способен да разгражда декстрините до ферментируеми захари. По време на процеса на ферментация се отделя голямо количество топлина, която трябва да бъде ефективно компенсирана (чрез подходящо охлаждане), за да се поддържа жизнеността на маята. Процесът на ферментация може да е с продължителност между 24 и 80 часа в зависимост от специфичните условия и начина на обработване. Недостатък се явява факта, че едновременно с етанола се получават и други по-висши алкохоли (фракция известна сред населението като патоки) в резултат на декарбоксилиране и отделяне на амоняк от съдържащите се в природните продукти белтъци. Ето защо се налага от така получената смес етанолът получен чрез ферментация (който е се явява около 12-18%) да се извлече чрез процесите дестилация и ректификация, които следват след ферментационния цикъл.

В началото и средата на миналия век са разработени и редица химични методи за промишлено получаване на етанол, най-разпространените от които са:

- хидратация на етин (ацетилен) и последваща редукция на получения ацеталдехид
 - хидратация на етен (етилен), получаван от коксов газ, крекинг и пиролизни процеси при нефта, в среда от сярна киселина.

Етанолът в природата е разпространен и под формата на етилови естери и той може да бъде получен от тях чрез реакция на хидролиза.