Анкета сред граждани на Европейския съюз показва, че според 69% от хората биогоривата, произведени от земеделски култури, трябва да бъдат насърчавани. Едва 15% са на обратното мнение, а 16% нямат позиция.

Немската браншова организация BDBe миналата седмица отбеляза, че мнозинството от германците (61%) подкрепят употребата на биогорива, а нагласите са още по-положителни във Франция (73%). Изследването показва, че потребителите във Франция са по-добре информирани за ползите от биоетанола за климата. BDBe също отбелязва, че пазарният дял на зеленото гориво Super E10 в Германия е 12.6% и 40% във Франция.

Изследването сред 11,283 европейци е поръчано от асоциацията ePURE. Обявявайки резултатите в края на януари, ePURE заяви, че те са в противовес с предложението на Европейската комисия да намали употребата на традиционни биогорива като етанола.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.