Консумацията на горивен етанол в Европейския съюз (ЕС) се очаква да нарасне с 2.4% до 5,950 милиона литра тази година.

Според обобщение на официални данни от ЕС, публикувано през август от Глобалната информационна мрежа за селскостопанска информация (GAIN) на САЩ, най-големите пазари в ЕС за чистото гориво остават Германия, Обединеното кралство и Франция.

Потреблението на етанол в Германия ще се задържи около 1,505 милиона литра и тази година, а във Великобритания то ще нарасне до 925 милиона литра благодарение на по-високите изисквания за смесване на етанол в горивото. Ограничаването на биогоривата от първо поколение, обаче, се очаква да попречи на бъдещия растеж.

Прогнозата за консумация на етанол във Франция достига 880 милиона литра, тъй като все повече бензиностанции предлагат смесите E10 и E85, а също и защото цената им е по-ниска.

Франция остава водещият производител на етанол в ЕС с непроменен капацитет от 1,000 милиона литра през 2019 г., показва докладът на GAIN. Следва Германия с капацитет от 785 милиона литра. В Обединеното кралство, Унгария, Белгия, Холандия и Испания капацитетите са между 500 и 700 милиона литра.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.