Производителят на етанол CropEnergies AG миналата седмица обяви, че очаква по-висока оперативна печалба и EBITDA тази година на фона на повишаване на продажната цена на етанола.

Новата прогноза на компанията е за оперативна печалба от 50 до 75 милиона евро за финансовата година до февруари 2020 г., и EBITDA от 90 до 120 милиона евро. Преди очакванията са били за печалба от 30 до 70 милиона евро и EBITDA от 70 до 115 милиона евро.

В същото време CropEnergies намали горния край на прогнозата си за годишен оборот до 860 от 900 милиона евро.

Компанията, която има производствен капацитет от 1,3 милиона кубични метра в Европа, отчете оперативна печалба от 33 милиона евро при приходи от 770 милиона евро през фискалната година до февруари 2019 г. Резултатът отразява ниските цени на етанола и по-високите разходи за суровини и енергия.

Article by Renewables Now: CropEnergies lifts earnings forecast on higher ethanol prices